THANK YOU

We'll meet on Monday (June 28th), 5:15 PM, at Tech7 Startup Hub.

WHAT'S NEXT?

In the meantime, feel free to visit Tech7's facebook page:

ORGANIZERS

PARTNERS & SPONSORES

כ"א חשון תשפ"א

08 לנובמבר 2020

תוכנית לקידום כלכלת הזנק בנגב UpNegev

נוהל פעילות למאיץ סטארטאפים Magnet

רקע

Tech7 הינה עמותה הפועלת מאז 2015 לטיפוח סביבת יזמות טכנולוגית מובילה ברמה עולמית בנגב. העמותה מאיצה את התפתחות האקוסיסטם המקומי על ידי חיבור השחקנים המשמעותיים במערכת היזמות המקומית: אקדמיה, מגזר שלישי, פרטי וציבורי. כגוף העומד בלב האקוסיסטם, העמותה מזהה את נקודות החיבור האפשריות בין השחקנים השונים, תוך שימוש מושכל ביתרונות היחסיים של כל אחד.

מטרת העמותה הינה פיתוח חברתי כלכלי של האזור על ידי הגדלת האטרקטיביות שלו ליזמים וחברות הייטק, באמצעות יצירת פעילות ערה בנושאי חדשנות, הייטק וסטארטאפ, תוך שיתופי פעולה עם השחקנים והגופים השונים בתחומים אלו. הארגון פונה לקהל יעד רחב בכל הגילאים, החל מילדים ונוער דרך סטודנטים וצעירים וכלה באזרחים ותיקים, זאת מתוך אמונה כי יזמות וחדשנות מתאימים לכל גיל.

היקף הגיוסים של סטארטאפים בנגב הוא עשרות מיליוני שקלים בשנה וזרימה מבורכת זו לתוך האזור מייצרת מקומות עבודה בתחומים מבוקשים, מעודדת הגירה חיובית ומייצרת כלכלה משנית לספקים ונותני שירותים.

במסגרת התוכנית ישתפו פעולה הרשות לפיתוח הנגב ועמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות במסגרת מיזם משותף במטרה לקדם חברות הזנק בנגב. הפעילות תספק הכשרה והנגשת כלים, ידע ורישות לחברות הזנק בכל המרחב.

במסגרת התוכנית תוקם ועדת היגוי משותפת לרשות לפיתוח הנגב ועמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות (להלן "ועדת ההיגוי").

1. מבנה התכנית

תוכנית האצה לסטארטאפים Magnet (להלן "המאיץ") הינה תוכנית שתפקידה לאתר חברות סטארטאפ מבטיחות בנגב ולתת להן במשך 3 חודשים סיוע מיטבי להצלחה וביסוס החברה בנגב.

2. מטרות התוכנית

● איתור חברות סטארטאפ נגביות, מיפוי צרכים והצעת סיוע
● הגדלת סיכויי ההצלחה של חברות המתקבלות לתוכנית
● השבחת החברות המתקבלות לתוכנית וסיוע להן בגיוס כסף
● יצירת אדווה חיובית באיזור לקהילת היזמים הטכנולוגים
● להוות נדבך משמעותי במיתוג האזור כמעודד חדשנות

3. קהל היעד

ככלל, התוכנית מיועדת לצוותים של 2-4 מייסדים, בעלי רעיון מגובש למיזם טכנולוגי-עסקי, המסוגל להגיע לאבטיפוס / מכירות / תוצאה מחקרית משמעותית, בכוחות עצמו.
ועדת המיון רשאית לקבל לתכנית צוות בהרכב שונה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4. יעדים

● גיוס של 5 חברות סטארטאפ לכל מחזור (לועדת ההיגוי שמורה הזכות להקטין או להגדיל נתון זה).
● הגדלת הזיקה בין החברה לנגב כך שהחברה תתבסס במקום, ותעסיק עובדים וספקים מקומיים.
● חשיפת הסטארטאפים למשקיעי הון סיכון והזדמנויות אחרות על מנת להביא את החברה לגיוס כסף ומכירות.

5. תנאי סף

● רשאיות להגיש חברות סטארטאפ מאוגדות או חבר בני אדם המתגורר בנגב שבכוונתו להתאגד כחברה ולפעול כסטארטאפ בנגב בקשה כאמור תותנה בהתאגדות המבקשים כחברה בע"מ טרם תחילת התכנית. ועדת ההיגוי רשאית לשקול מועמדויות של בקשות שמקום מגורי החברים בהן מחוץ לנגב המצהירות כי בכוונתן להקים או להעביר את פעילותן לנגב בכפוף להחלטת וועדת המכרזים ברשות לפיתוח בנגב.
● לצוות המגיש יכולת פיתוח בסיסית של המוצר, בעצמו.

6. שלב א' – מיון ראשוני למעבר לועדת המיון

● צוותים מועמדים ימלאו בקשה מקוונת באתר המאיץ הכוללת פרטים על הצוות והמוצר שלו.
● בנוסף יגישו הצוותים תקציר מנהלים ו/או מצגת למשקיעים (Pitch Deck) המצורפת לבקשה.
● הגשות המועמדים ידורגו על בסיס הקריטריונים הבאים:
א. נסיון ויכולות הצוות – 45%
ב. בשלות המיזם – 30%
ג. המוצר והפוטנציאל העסקי שלו – 25%
● 15 המועמדויות בעלות הציון הגבוה ביותר יוזמנו לשלב הבא – ועדת מיון פרונטלית.

7. שלב ב' – ועדת המיון

● ועדת המיון תורכב מנציג עמותת טק שבע קהילת יזמות וחדשנות, נציג הרשות לפיתוח הנגב ולפחות זוג נציגים נוספים מתעשיית ההייטק הלאומית.
● תפקידה של ועדת המיון לדרג את המיזמים ע"פ הקריטריונים המצוינים מעלה והתרשמות כללית במשקולות שוות.
● 5 המועמדויות בעלות הדירוג הגבוה ביותר יתקבלו לתוכנית, כפוף לאישור ועדת ההיגוי.

8. ועדת היגוי

● הועדה רשאית לפסול מועמד בכל עת מכל טעם סביר ובלבד שתנמק זאת ובפרט מטעמים אתיים הנוגעים להליך המיון או לתחומי העיסוק של המגיש.
● הועדה רשאית לדחות מועמד אם תעריך כי אין ביכולתה של התוכנית לספק שירות נאות למועמד עקב אופיו הספציפי של המיזם.
● היה ודחתה ועדת ההיגוי מועמדות, תיבחן המועמדות עם הציון הגבוה ביותר אחריה.
● לוועדה סמכות לאשר מועמדות בכפוף לשינויים שיידרשו על ידה
● לנציגי הרשות לפיתוח הנגב בוועדה יהא קול מכריע.

9. שירותים שיוענקו לצוותים שיתקבלו בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה

● חלל עבודה משרדי בפארק ההייטק גב-ים נגב
● פגישות עם משקיעי הון סיכון לשם הצעת החברה להשקעה
● ליווי והכוונה לפעילות החברה
● גישה ליועצים ומנטורים בכל התחומים הרלוונטיים לחברת הזנק
● סדנאות מקצועיות וממוקדות לצוות המיזם
מובהר כי, היקף השירותים תלוי תקציב

10. תהליך עבודה

שלב א' – בחינת ציון סף

א. מילוי בקשה מקוונת באתר המאיץ.
ב. הגשת תקציר מנהלים ו/או מצגת משקיעים.
ג. קבלת תשובות למעבר לשלב ב' והזמנה לועדת המיון.

שלב ב' – ועדת מיון

א. פגישה עם ועדת המיון בה תוצג מצגת המשקיעים והצוות יענה על שאלות הועדה.
ב. ועדת המיון תמליץ לועדת ההיגוי על הצוותים לקבלה.
ג. הודעה למועמדים על קבלתם/אי קבלתם לתוכנית.

הערות

● האחריות המשפטית לקניין הרוחני של מועמדים לתוכנית חלה עליהם בלבד.
● הגשת המועמדות תתאפשר רק בבקשה מקוונת באתר המאיץ www.magnet-accelerator.com.
● ההגשה תתאפשר עד לתאריך המופיע באתר המאיץ. לועדת ההיגוי שמורה הזכות להארכת מועד זה.
● ניתן לפנות בשאלות לכתובת הדוא"ל info@tech7.community